Flavio "Club de la Forêt"

03 21 05 10 22 预订餐位
通讯
 
    Fait maison
    Qualité Tourisme
Flavio

联系我们

营业时间

Monday

Closed

Tuesday

09:00 - 15:30 / 18:00 - 21:30

Wednesday

09:00 - 15:30

Thursday

09:00 - 15:30 / 18:00 - 21:30

Friday

09:00 - 15:30 / 18:00 - 22:30

Saturday

09:00 - 23:00

Sunday

09:00 - 15:30

一般信息

菜肴

传统的法语, 鱼和海鲜, 自制, 新鲜产品

经营类型

美食餐厅, 酒馆

服务

阳台, 无线上网, 私人租用, 公共停车场

支付方式

借记卡, 签证, 现金, 欧洲卡/万事达卡